Ta Helsesekretærutdanning hos K2 utdanning (privatist). Kombiner utdanning med jobb. Undervisning 1 gang pr. uke.

Som Helsesekretær jobber du med å ta imot pasienter, yte service ovenfor både pasienter og kollegaer, utføre kontor- og sekretæroppgaver, og betjene laboratorie og skiftestue. Aktuelle arbeidssteder er legekontorer, sykehus, helsesentre og i bedriftshelsetjenesten.

Hva skal til for at du skal bli Autorisert Helsesekretær

Det er kan være ulike bakgrunner som tilfredsstiller kravet til å starte på helsesekretærutdanning hos K2 og hva du trenger ut fra tidligere utdanning og arbeidserfaring for å bli autorisert Helsesekretær.

Da har du det du trenger for å starte på Helseskretærutdanningen hos K2.

Med fagbrev tilfredsstiller du kravet til yrkesfaglig fellesfag (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving), enten ved at du har fagene eller at du har 5 års arbeidserfaring.

I tillegg må du ha 526 timer (ca. 3 mnd) praksis innen relevant område før, under eller etter utdanningen hos K2 for å søke autorisasjon. Les mer om dette her.

Mangler du fag fra videregående så ta kontakt med oss. Det er store muligheter for at du har det du trenger for å bli Autorisert Helsesekretær.

Har du arbeidserfaring i 5 år (trenger ikke være helserelatert) eller mer kan du søke fritak for yrkesfaglig fellesfag. All praksis du har må utgjøre fem år fulltid til sammen, eksempelvis må man i deltidsstilling 50% jobbe i 10 år). Du trenger ikke ha 5 års arbeidspraksis før du starter på utdanningen.

I tillegg må du ha 526 timer (ca. 3 mnd) praksis innen relevant område før, under eller etter utdanningen hos K2 for å søke autorisasjon. Les mer om dette her.

Hjelp til å vurdere min bakgrunn – hva trenger jeg?

Vi har lang erfaring i å veilede mot autorisasjon som Helsesekretær. Ønsker du hjelp med individuell plan ring, chat (se Messenger-ikonet) eller ta kontakt med oss her.

Det er mulig å gjennomføre kurset på ett år (to semestre). Dette er avhengig av din bakgrunn og tidligere erfaring. Prisen på utdanningen reduseres dersom du har Helse og oppvekst vg1 fra tidligere. Husk å skrive det i kommentarfeltet ved påmelding.

Gjennomføringsmuligheter

Velg mellom alle de ulike gjennomføringsmulighetene.


Campus

Undervisning i klasserom til fastlagt tid på campus.

Opptak av teoriundervisningen.


Nett-undervisning

Live undervisning via Teams. Faste dager.

Opptak av undervisningen.Nettstudier

Du bestemmer hva, hvor og når. Video, tekst, quiz, podcast, oppgaver. Privatlærer.Nett + labkurs

Kombinert nett og fysiske samlinger i lab.

Campus

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning over 3 semestre en dag eller en kveld pr. uke.

Praktisk undervisning

I siste semester på helsesekretær (vg3) er det mye praktisk opplæring og trening i moderne og godt utstyrt laboratorie og skiftestue. 

Det er ikke krav til praksis utover opplæring på campus, men vi ser at praksis på legekontor/sykehus gir god erfaring og styrker egne jobbmuligheter.

Du finner oversikt over alle våre campus her.

Nett + labkurs på campus

Utdanningen går over 3 semestre og du har følgende gjennomføringsmuligheter på nett:

Semester 1 (vg1): Nettundervisning eller nettstudier

Semester 2 (vg2): Nettundervisning eller nettstudier

Semester 3 (vg3): Nettstudier + to helgesamlinger på lab/skiftestue på campus

Praktisk undervisning

Labkurset på siste semester (vg3) gjennomføres som helgesamlinger i OsloBergen og Trondheim. Her er det fokus på praktisk opplæring og trening i våre moderne og godt utstyrte laboratorie og skiftestue. 

Det er ikke krav til praksis utover opplæring på labkurs, men vi ser at praksis på legekontor/sykehus gir god erfaring og styrker egne jobbmuligheter.

Sentrale emner

 • mottak av pasienter
 • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
 • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
 • registrering av takster og diagnoser
 • kvalitetssikring og prosedyrer
 • vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Sykdomslære
 • Livsstilssykdommer
 • Medisinsk fagterminologi
 • Kommunikasjon og samhandling med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Utføre de mest vanlige undersøkelsesmetoder og laboratorieanalyser
 • Smittevern og hygiene
 • Lovverk og etikk

Helsesekretær

Helse- og oppvekstfag vg1

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helse- og oppvekstfag vg1 for deg som ønsker å bli Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Helsesekretær, Tannhelsesekretær eller Apotektekniker.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 18 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 18 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettstudier - start nå!

Pris

kr. 15 900,-

Varighet

12 Måned(er)

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Fagområdene i Helsesekretærutdanningen

Klikk på boksene for mer informasjon om de ulike fagområdene.