Grunnkurs helsearbeider

Kursinformasjon

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe i Helsevesenet og har behov for grunnleggende kunnskap i faget.

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 6 900,-

Varighet

5 Uke(r)

Kommentar

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe i Helsevesenet og har behov for grunnleggende kunnskap i faget. 

Kurset tar utgangspunkt i læreplanen for helsearbeiderfaget, med fokus på utvalgte temaer og kompetansemål som er nødvendig for grunnleggende kunnskap i faget. Praktisk tilnærming til fagstoffet med diskusjoner, individuell oppgaveløsing og praktiske øvelser.

Innhold/temaer

  • Hygiene (personlig hygiene - pasienter og arbeidsplassens retningslinjer)
  • Kommunikasjon tilpasset situasjon og bruker/pasients behov
  • Kommunikasjon, konflikthåndtering
  • Viktige observasjoner i stell situasjoner (alt fra tannpuss, hud, respirasjon, ødemer mm)
  • Viktige observasjoner i forbindelse med måltider/spising/drikking
  • Tilrettelegging av måltider. Ut fra bruker/pasientens behov (lammelser, svelgproblematikk, syn, sosialt, atferd mm)
  • Nasjonale anbefalinger: kosthold og ernæring
  • Viktigheten av fysisk aktivitet tilpasset pasient/brukers funksjon.
  • Muligheter ved ADL og mobilisering

Dette kurset passer for deg som

- ikke har/har noe erfaring fra helsebransjen
- er i omskolering og ser etter et nytt yrke

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på dagtid over 5 uker à 3 timer 2 ganger i uken (mandag og torsdag). Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid via din pc. Du følger undervisningen live sammen med andre deltakere.

Her kan dere kommunisere, spørre, diskutere og reflektere sammen på lik linje som i et tradisjonelt klasserom. Vi vil være tett på individuell progresjon og kunne følge tett opp den enkelte deltager. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant.

Se video for hvordan nettundervisning fungerer her.

Digital læringsportal

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal.

Opptakskrav

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter på minimum A2-nivå.

Kursbevis

Ved fullført kurs får du tilsendt kursbevis.

Krav til utstyr

Som deltaker på interaktive nettkurs hos K2 må du ha tilgang til pc, nett og headsett i undervisningen.