Hvilken gjennomføring passer best?

Flere av av utdanningene og kursene hos K2 gjennomføres med ulike valgmuligheter, velg den formen som passer best.

Klasseromsundervisning på campus

Dette er undervisning hvor deltakeren møter til fastlagt tid og sted, og følger undervisningen sammen med andre deltakere på en av våre fysiske klasserom/ campuser. Klikk på kartet over, og se en oversikt over våre campuser i Norge. Vi tar opptak av teoriundervisningen, som kan sees i etterkant.

Nettundervisning

via Teams

Deltakeren følger undervisningen i virtuelt klasserom live sammen med andre deltakere. Det ligner på vanlig klasseroms-undervisning med faste undervisningsdager og kommunikasjon mellom deltakere og lærer i sann tid.  Deltakeren kan se all undervisning i opptak i etterkant.

Nettstudier

– når det passer deg

Deltakeren bestemmer hva, hvor og når de vil lære. Det er korte og engasjerende leksjoner i form av tekster, video, quiz, veiledning og oppgaver. På mange av kursene får man i tillegg personlig veiledning. Alt undervisningsmateriell ligger i portalen.

Gratis tilgang til Microsoft

Deltaker hos K2 får vederlagsfritt Office365 online applikasjoner i kursperioden. Dette er nettversjonen til Office med bl.a. Word, Excel, Outlook og Teams. Det er en litt enklere versjon av den vanlige Office pakken. K2 bruker Microsoft Teams som digital læringsplattform.